Голос історії / 28 червня: Від Руської Правди до Конституції України: хронологія подій // ВІДЕО

Конституція

28 червня 1996 року - Верховна Рада ухвалила Конституцію України.

Прийняттю Основного Закону незалежної держави передував довгий шлях який пройшов український конституціоналізм, починаючи від 11 сторіччя. Закони українців із покоління в покоління передавали в собі традиції та особливості властиві їх національному характеру українців, способу життя, цінностей та суспільних відносин - це зокрема демократизм та повага до суспільних та індивідуальних прав.

Почали укладати за часів князя Ярослава Мудрого (11 ст.). Це перша відома збірка норм українського права, насамперед цивільного, кримінального й процесуального. Руська правда наслідувала законодавчі акти германських та англосаксонських держав Европи та набагато пережила Давньоруську державу, у якій вона виникла, її норми мали значний вплив на Литовські статути, російське Соборне Уложення 1649 р. та інші пам'ятки права України, Росії, Білорусії та деяких инших країн.


Литовські статути 1529, 1566, 1588 рр.. 16-19 ст.


Кодифікація права Великого Князівства Литовського у Литовських статутах. Три редакції статутів написані слов’янською мовою. Вони увібрали в себе правові традиції Київської Русі та середньовічної Европи. Статути встановлювали межі князівської влади і захищали права різних суспільних станів.


Акти козацької державності 2-га пол. 17 ст.


Результатом революції під проводом Богдана Хмельницького стало відродження української державності. Устрій Гетьманщини визначався як правило в міжнародних угодах, і першою з них був Зборівський договір козаків з польським королем Яном Казимиром, який легалізував самоврядність українських козаків в межах Речі Посполитої. Березневі статті Богдана Хмельницького регламентували політичне, правове, фінансове і військове становище України після Переяславської ради, підтверджували незалежність українського уряду щодо внутрішньої політики. Гадяцький трактат передбачав створення вільного і незалежного Великого Князівства Руського у складі Речі Посполитої.


День Конституції: як ухвалювали основний закон України


Конституція Пилипа Орлика 1710 р.

Пакти і конституції прав і вольностей Війська Запорозького. В основі документу – угода між гетьманом та Військом Запорозьким, яка закріплювала розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову; гарантувала права і свободи в козацькій державі. У Конституції була задекларована мета козаків – визволення України від московського самодержавства. Прогресивні ідеї Конституції Орлика так і не були реалізовані на практиці, цей документ увійшов в історію і став відомий як перша новочасна конституція в Европі.


Конституція Пилипа Орлика. Ірина Фаріон про унікальний документ та його автора (ВІДЕО)


Проекти Конституції кирило-мефодіївців. 1850 р.

Георгій Андрузький написав «Начерки Конституції Республіки». В умовах посилення реакції за імператора Миколи І, кирило-мефодіївці декларували ідеї республіканського устрою, демократичного правління, громадянських прав. Ідеалом державності у творах Миколи Костомарова, Миколи Гулака, Тараса Шевченка, Георгія Андрузького була федерація слов’янських народів.


Програмні засади українського політичного руху початку ХХ ст. 1900р.


У маніфесті «Самостійна Україна» Миколи Міхновського, яку він написав для Революційної української партії, вперше в українській політичній думці була висунута ідея боротьби «за єдину, неподільну, вільну і самостійну Україну». Невдовзі Міхновський підготував проект основного закону Самостійної України. Згідно цього документу, Україна мала стати спілкою вільних і самоправних земель, утворених на підставі своїх природних особливостей та окремішностей і заселених українцями.


Голос історії. 19 лютого. "Самостійна Україна" Миколи Міхновського. Яків Шульгин (ВІДЕО)


Конституція УНР

Конституції Української революції 1918-1921 рр.


Перша конституція Української народної республіки під назвою Статут про державний устрій, права і вільності УНР була ухвалена Центральною Радою 29 квітня 1918 року. Цей документ не набув чинності через державний переворот гетьмана Скоропадського. 13 листопада того ж року було ухвалено Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії, який слугував конституцією Західноукраїнської Народної Республіки. Проекти українських конституцій розроблялися навіть тоді, коли шанси відстояти незалежність виглядали примарними. Вже у 1920-их роках з’явилося кілька ґрунтовних розробок, зокрема представлений Урядовою комісією УНР із вироблення Конституції Української Держави. Конституційні проекти Української Революції заклали основи державницької традиції УНР, яка отримала продовження у сучасній Україні після передачі мандату останнім президентом УНР у вигнанні Миколою Плав’юком президенту незалежної України Леоніду Кравчуку в 1992 році.


Програмні документи УГВР 1944 рр.


У липні 1944 року на Львівщині відбулися Установчі збори Української головної визвольної ради. Таким чином збройна частина українського визвольного руху (УПА) отримала своє політичне представництво – зародок державної влади незалежної країни. Ідеологія та принципи формування УГВР були спрямовані на консолідацію всіх національних сил і відзначалися демократичністю. Ухвалені на Зборах програмні документи УГВР – Універсал, Платформа і, передусім, Тимчасовий устрій, стали важливим джерелом української конституційної думки. Вища законодавча влада стала компетенцію Великого збору УГВР, а виконавча – Генерального секретаріату. Президентом УГВР обрали колишнього члена Центральної Ради, уродженця Полтавщини Кирила Осьмака. Українська головна визвольна рада керувала боротьбою УПА до кінця 1950-х років.


1 Конституція УРСР

Конституції радянської доби 1919-1978 рр.


У Радянській Україні в різний час було ухвалено чотири конституції. Вони хоч і проголошували Україну суверенною державою, але насправді були лише ідеологічним прикриттям підвладного становища УРСР та пануючого в ній тоталітарного режиму. В конституції 1978 року монополія компартії на владу була закріплена офіційно шостою статтею.


Конституція незалежної України 1996 р.


Незалежна Україна тривалий час жила за радянською Конституцією 1978 року в якості основного закону. Протягом 1991-1995 рр. до неї було внесено 18 змін та доповнень. З’явилася посада Президента, а документу, який регулював би взаємодію між гілками влади не було. Постійна боротьба президентської та парламентської гілок влади змусила Л.Кучму та В. Мороза підписати конституційну угоду. Зрештою 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила основний закон незалежної держави – Конституцію України.twitter.com facebook.com